16512

نحوه عودت کالا

طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مشتری می تواند ظرف مدت هفت روز اقدام به عودت کالا و انصراف خود از خرید  نماید مشروط به اینکه:
کالای خریداری شده باز نشده و پلمپ باشد.
چنانچه کالای خریداری شده توسط مشتری با کالای ارسال شده توسط فروشگاه از نظر(جنس، برند، رنگ) متفاوت باشد.
هزینه باز پس فرستادن کالا طبق ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، بر عهده خریدار می‌باشد.
نظر به انتخاب روش تحویل کالا توسط مشتری، زمان آغاز مدت هفت روز کاری انصراف از خرید طبق بند الف ماده 38 قانون تجارت الکترونیک از تاریخ تحویل کالا توسط شرکت به کالا رسان مناط اعتبار می‌باشد.